Utbildningar

Jag har under många år utbildat inom hbtq*-frågor, normkritik, sexualupplysning, transfrågor och bra bemötande för anställda inom lansting, kommuner, skolor och för frivilligorganisationer. Utbildningar jag håller är väldigt uppskattade av deltagarna och får mycket höga betyg i utvärderingar. Mina föreläsningar och workshops upplevs som engagerande, informativa, relevanta och som att de ger konkreta verktyg för det område utbildningen berör.
* hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.

Utbildningsuppdrag

För tillfället arbetar jag bland annat som hbtq-diplomerare för landstingsdrivna verksamheter i de landsting och regioner som ingår i kunskapsnätverket Adlon. Andra utbildningsuppdrag jag i olika roller har och har haft är från myndigheter (ex. MUCF och Skolverket), högskolor (ex. Mälardalens högskola och Södertörns högskola),  och landsting (ex. Stockholms läns landsting och Västmanlands läns landsting).

Jag har djup kunskap bland annat inom områdena hbtq-personers hälsa och rättigheter, bemötandefrågor, sexualitet och sexuell hälsa samt normkritiskt arbete.

mina-garedal

Workshops

Jag hållit hundratals workshops om sex, lust och säkrare sex ur ett normkritiskt perspektiv  för ungdomar i allmänhet och hbtq-ungdomar i synnerhet. Workshopsen berör bland annat säkrare sex, normer kring sex, gränser vid sex, kommunikation kring sex och lustanatomi.

Informatörsutbildningar

Ett annat utbildningsområde som jag har stor erfarenhet av är att utbilda informatörer och workshopledare för att bedriva uppsökande verksamhet och hålla utbildningar inom sexualupplysning, inom ett flertal olika organisationer (RFSL Ungdom, RFSU Uppsala, RFSU, Kondoma Mera!)

Uppdragsförfrågningar: mina.garedal@gmail.com eller 0739-159975

 

1 tanke på “Utbildningar

  1. Pingback: Mina Gäredal

Kommentarer är stängda.