raTe

Tillsammans med Björn utvecklar och driver jag webbplattformen raTe, ett verktyg för transpersoner att hitta hälso- och sjukvård som ger ett bra bemötande. På raTe lämnar transpersoner omdömen på hälso- och sjukvårdskontakter de har haft. raTe är också ett verktyg för transpersoner att hitta hälso- och sjukvård so andra transpersoner har gett bra betyg – och kunna undvika sådana som inte har fått det. raTe kan också användas av hälso- och sjukvårsenheter själva för att se i vilken utsträcking transpersoner upplever att de får ett bra bemötande på respektive enhet, och om det finns behov av egen kompetensutveckling på området. raTe är internationell  och kan användas oavsett land. Jag och Björn har bas i Berlin och Stockholm, så i en utvecklingsfas är det dessa städer samt Tyskland och Sverige som vi har fokuserat på till en början. Planen är dock att raTe ska växa och få större internationell spridning.

För mer information om raTe, gå till ratehealthcare.info

En mer utförlig beskrivning av raTe på engelska följer nedan.

raTe: The new web platform for finding trans* friendly health care
Trans people often face challenges in finding healthcare that feels good, safe and trans competent. This is the case for trans specific healthcare as well as for general healthcare. We want to meet this challenge by offering a web platform – ratehealthcare.info – where trans people share their experience of good and bad healthcare with fellow trans people. raTe is made completely voluntary and is without commercial interest.

If you have questions about raTe, want to communicate about the web platform with us or want to cooperate in any way, don’t hesitate to send us an email or give us a call! We also appreciate to get to know of other organizations or networks that would be interested in raTe.

Best regards

Mina Gäredal and Björn

mina.garedal@gmail.com, +46 73 915 99 75
bjorn@neovita.com, +46 76 882 15 10

(*In this context, trans is used as an umbrella term to refer to people whose binary or non-binary gender identity and/or expression differ from the sex they were assigned at birth. The term trans in this context includes, but are not limited to, people who are ftm/transmasculine/trans men, mtf/transfeminine/trans women, non binary, genderqueer, two spirit and gender non-conforming people.)