Jag brinner för arbete som rör alla människors lika värde och rättigheter. Djupast kunskap har jag inom fälten hbtq-frågor, sexualitet, genus, kön, könsidentitet och könsuttryck. Jag har också stor kunskap om och engagemang i arbete med andra diskrimineringsgrunder.

img_7116

Alexander Lorenzon har tagit porträttbilden. Bilden i sidhuvudet, högst upp på sidan, är tagen av Zafire Vrba.

Vad jag gör

Sjuksköterska
Sedan februari 2018 arbetar jag heltid som sjuksköterska inom slutenvården vid Beroendecentrum Stockholm på S:t Görans sjukhus. I mån av tid tar jag dock gärna fortfarande konsultuppdrag.

raTe
Tillsammans med Björn utvecklar och driver jag webplattformen raTe, ett verktyg för transpersoner att hitta hälso- och sjukvård som ger ett bra bemötande. Läs mer om raTe här…

Utbildningar
Jag har tio års erfarenhet av att utforma och hålla utbildningar, som brukar vara väldigt uppskattade av beställare och kursdeltagare. Läs mer om utbildningar här…

Rapporter, studier och annat jag skrivit
Jag har skrivit texter, utformat rapporter och genomfört studier på ett flertal områden, både som privatperson och med olika uppdragsgivare såsom myndigheter och organisationer. Läs mer om rapporter, studier och annat jag skrivit här…

Normkritisk granskning av texter
Jag har ett skarpt, normkritiskt och samtidigt konstruktivt granskningsöga som brukar uppskattas av uppdragsgivare. Läs mer om normkritisk granskning av texter här…

Organisationsarbete
Basen för mitt engagemang kommer från ideellt arbete inom det civila samhället. Läs mer om organisationsarbete här…

Uppdragsförfrågningar: mina.garedal@gmail.com eller 0739-159975

________________________________

Stort tack till min webbkonsult Björn Johansson på neovita.com.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.