Akademisk bakgrund

Avslutade utbildningar

Sjuksköterskeexamen samt Medicine kandidatexamen i omvårdnad (KI, 2018). Kandidatuppsats: Åtgärder för att minska risken för hiv/STI-överföring för MSM som kombinerar sex med substansanvändning.

Filosofie kandidatexamen i Genusvetenskap (Uppsala universitet, 2009). Kandidatuppsats: Genusstrukturer i förskolemiljö. En studie av förskolepersonals inställning och attityd till barnens kön.

Civilingenjörsexamen i Molekylär bioteknik (Uppsala universitet, 2009). Examensarbete: Novel inhibitors to novel targets in infectious diseases through structure-based virtual screening.

Examensarbetet i civilingenjörsstudierna ledde till en artikel publicerad i Journal of Medical Chemistry: Identification of Plasmodium falciparum Spermidine Sythase Active Site Binders through Structure-Based Virtual Screening

1 tanke på “Akademisk bakgrund

  1. Pingback: Mina Gäredal

Kommentarer är stängda.